Εγγραφή στον Σύλλογο

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού για την εγγραφή νέου μέλους θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 10€ στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου, με την αιτιολογία εγγραφής νέου μέλους. Η απόδειξη της κατάθεσης ηλεκτρονική ή μη, μαζί με τα λοιπά δύο συμπληρωμένα/υπογεγραμμένα έγγραφα αποστέλλονται στον Ταμία και τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Τραπεζικά στοιχεία:

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

IBAN: GR59 0171 5330 0065 3314 5352 843

BIC:     PIRBGRAA

Αίτηση εγγραφής στον σύλλογο & Υπεύθυνη δήλωση παρακράτησης υπέρ του Συλλόγου