Αρχική

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπο του Συλλόγου Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών,  που επιθυμούν να ενημερώνονται για ό,τι άπτεται της καθημερινής δραστηριότητάς τους εντός του χώρου εργασίας τους. Απευθύνεται όμως και σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και στον καθένα και την καθεμία που θεωρεί ότι οι αξίες που πρεσβεύει το σύγχρονο Πανεπιστήμιο είναι αδύνατον να προάγονται χωρίς τη διαρκή επικοινωνία και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. “