Σύλλογος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Δημήτρης Τσιπιανίτης

Επικοινωνία: 2610 996825, 2610 969860 email: dtsipianitis@ece.upatras.gr

Αντιπρόεδρος: Ευσταθία Κουλούρη

Επικοινωνία:  2610 997289, 2610 997157 email: ekoulouri@upatras.gr

Γενική Γραμματέας: Ελένη Σιμώνη

Επικοινωνία: 2610 997716 email: hsimoni@upatras.gr

Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης Χατζηαντωνίου

Επικοινωνία: 2610 997760, 2610 996838 email: phatziantoniou@upatras.gr

Ταμίας: Αναστάσιος Γεωργακόπουλος

Επικοινωνία: 2610 996102 email: georgako@upatras.gr

Μέλη Συλλόγου

Εγγραφή στον Σύλλογο